nas2-predlog

Ранг-листа од одржаното интервју по Јавен оглас бр. 139/2013 од 17.10.2013 година

Државниот архив на Република Македонија ја објавува ранг-листата од одржаното интервју по Јавен оглас бр. 139/2013 од 17.10.2013 година.

РАНГ ЛИСТА (ЈО. 139-2013)

Најнови објави