nas2-predlog

Ранг-листа од одржаното интервју по Јавен оглас бр. 139/2013 од 17.10.2013 година

Државниот архив на Република Македонија ја објавува ранг-листата од одржаното интервју по Јавен оглас бр. 139/2013 од 17.10.2013 година.

РАНГ ЛИСТА (ЈО. 139-2013)

Најнови објави

Претставник на Државниот архив, м-р Вулнет Исени, учествуваше на меѓународна конференција посветена на историја на архивите во Општина Тузи, Република Црна Гора

Раководителот на одделението на Државниот архив од Куманово, м-р Вулнет Исени, учествуваше на V меѓународна

Дознај повеќе...
Движете нагоре