nas2-predlog

СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА ЗА ПОМОШ И УПАТУВАЊЕ

Заради комуникација помеѓу Агенцијата за администрација и граѓани кои што имаат некаков вид и степен на попреченост, со цел укажување на помош и упатување, Државниот архив на Република Македонија го назначува државниот службеник Марин Дуковски како контакт лице

Контакт телефон: (02) 31 15 783

Најнови објави