nas2-predlog

СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА ЗА ПОМОШ И УПАТУВАЊЕ

Заради комуникација помеѓу Агенцијата за администрација и граѓани кои што имаат некаков вид и степен на попреченост, со цел укажување на помош и упатување, Државниот архив на Република Македонија го назначува државниот службеник Марин Дуковски како контакт лице

Контакт телефон: (02) 31 15 783

Најнови објави

Претставник на Државниот архив, м-р Вулнет Исени, учествуваше на меѓународна конференција посветена на историја на архивите во Општина Тузи, Република Црна Гора

Раководителот на одделението на Државниот архив од Куманово, м-р Вулнет Исени, учествуваше на V меѓународна

Дознај повеќе...
Движете нагоре