kavad1

ИЗЛОЖБАТА „ОБЕДИНЕТИ СМЕ ПОСИЛНИ“ ВО ДЕМИР КАПИЈА

На 30 септември 2015 година во Домот на култура „Мирка Гинова“ – Демир Капија, беше отворена изложбата „Обединети сме посилни“, подготвена од Државниот архив на Република Македонија.

Во присуство на претседателот на Советот на општина Демир Капија, Петар Мојсов, директорот на општинската установа Дом на култура „Мирка Гинова“, Горан Ѓорев и други присутни, за значењето на изложбата зборуваше и ја отвори Слободан Ников – раководител на Државниот архив на Република Македонија – одделение Велес.

Најнови објави