kavad1

ИЗЛОЖБАТА „ОБЕДИНЕТИ СМЕ ПОСИЛНИ“ ВО НЕГОТИНО

На 4 септември 2015 година во Неготино, во организација на Музеј на град Неготино, а во соработка со Државниот архив на Република Македонија – одделение Велес се отвори изложбата „Обединети сме посилни“, која ја подготви Државниот архив на Република Македонија.

Во присуство на градоначалникот на општина Неготино г. Ванчо Апостолов, директорот на Музеј на град Неготино г. Ристе Марков и други присутни граѓани за значењето на изложбата „Обединети сме посилни“ зборуваше Слободан Ников, раководител на Државниот архив на Република Македонија – одделение Велес.

negotino

Најнови објави