nas2-predlog

Посета на Државната агенција „Архиви“ во Република Бугарија

На 1 јуни директорот на ДАРМ д-р Филип Петровски ја посети Државната агенција „Архиви“ во Софија по покана од претседателот на агенцијата доцент д-р Михаил Груев. На средбата двајцата раководители го отворија прашањето за обнова на Договорот за соработка и разменија идеи за заедничките активности меѓу двете институции. Д-р Филип Петровски пројави интерес за процесот на дигитализација во агенцијата и за постигнатото во таа област.

foto bg 1

Најнови објави

Претставник на Државниот архив, м-р Вулнет Исени, учествуваше на меѓународна конференција посветена на историја на архивите во Општина Тузи, Република Црна Гора

Раководителот на одделението на Државниот архив од Куманово, м-р Вулнет Исени, учествуваше на V меѓународна

Дознај повеќе...
Движете нагоре