makjazik

СПЕЦИЈАЛНА ЕДИЦИЈА НА ДОКУМЕНТИ

По повод Денот на независноста на Република Македонија – „8 Септември“, Државниот архив публикува серија на копии од репрезентативни документи од македонското културно наследство. Од богатата ризница на архивски материјал избрани се: фрагмент од Евангелието на Лука од 12. век, Решението за прогласување на Илинден – 2 август за народен празник на Македонија од 1944 г., Решението од АСНОМ за заведување на македонскиот јазик како службен јазик во Македонија од 1944 г., Законот за името на Народната Република Македонија од 1946 г. и Декларацијата за меѓународно признавање на Република Македонија како суверена и независна држава од 1991 г. Оваа ексклузивна серија изработена на „фабијано“ хартија е прва едиција од овој вид наменета за промовирање на македонската историја во земјава и во странство. Сите заинтересирани ќе можат да ги набават овие ексклузивни копии по пристапни цени во Државниот архив на Република Македонија.

tuturutki

Најнови објави