9.juni

„9-ти јуни“ – Меѓународен ден на архивите

Архивистите во цел свет на 9 јуни го одбележуваат меѓународниот ден на архивите.

Да се празнува токму овој ден како меѓународен ден на на архивите е одлучено на Годишното генерално собрание на Меѓународниот архивски совет (МАС) во Квебек, ноември 2007 година.

На 9 јуни 1948 година е основан Меѓународниот архивски совет, во рамките на УНЕСКО, Париз.

Оваа година на 9 јуни (вторник) ќе биде одбележан осмиот Меѓународен ден на архивите.

Меѓународниот ден на архивите им нуди исклучителна можност на архивите од целиот свет да ја промовираат улогата на документите и архивите во нивната земја и воопшто во целокупното постоење.

Овој ден, преку соодветни манифестации во архивите може да биде искористен за промовирање на ефективното канцелариско работење како предуслов за добро управување, транспарентност и одговорност; да се нагласи важноста од чувањето на архивскиот материјал за колективната меморија на нациите и општеството и да се охрабрат оние членови од јавноста, кои никогаш претходно не го направиле тоа, да ги консултираат архивите за прв пат.

„9-ти јуни“ – како меѓународен ден на архивите треба да се искористи како можност за подигање на јавната свест за архивскиот материјал и архивистите.

Државниот архив на Република Македонија како национален ден на архивите го празнува 1 април, денот на кој во 1951 година е формирана оваа институција, но во последните години со пригодни советувања за архивските работници, презентирање на законската регулатива за архивско работење, изложби и сл. го одбележува и 9 јуни.

Најнови објави