kalendarm

Патриотски календар 2016 во издание на Државниот архив на Република Македонија

Државниот архив на РМ го издаде календарот за 2016 година, кој содржи фотографии од четите на македонски револуционери и на истиот се обележани значајни датуми од македонското револуционерно движење, поврзани со дејците и настаните од крајот на XIX и почетокот на XX век.

Превземете: Патриотски календар 2016

Најнови објави

Претставник на Државниот архив, м-р Вулнет Исени, учествуваше на меѓународна конференција посветена на историја на архивите во Општина Тузи, Република Црна Гора

Раководителот на одделението на Државниот архив од Куманово, м-р Вулнет Исени, учествуваше на V меѓународна

Дознај повеќе...
Движете нагоре