NOVOto-LOGO

Средба на директорот на Државниот архив на Република Македонија со директорот на Архивот на Федерацијата на Босна и Херцеговина

На 19 ноември 2015 година во Скопје, д-р Филип Петровски, директор на Државниот архив на Република Македонија, оствари средба со г-дин Адамир Јерковиќ, директор на Архивот на Федерацијата на Босна и Херцеговина.

Средбата беше реализирана во просториите на Државниот архив во Република Македонија, а на истата се разговараше за соработката меѓу двата архива, која во иднина ќе биде регулирана со потпишување на договор за соработка.

Соработката меѓу Државниот архив на Република Македонија и Архивот на Федерацијата на Босна и Херцеговина ќе биде реализирана преку размена на архивски специјалисти, размена на публикации и изложби и заеднички активности во рамките на меѓународните архивски организации.

На средбата двајцата директори разменија информации од областа на архивското работење и организациската поставеност на нивните институции и истакнаа дека меѓусебно ќе се поддржуваат во нивните активности во рамките на меѓународните архивски асоцијации.

Најнови објави