logo25god

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А

Изложбата која ја подготви Државниот архив на Република Македонија по повод 25 годишниот јубилеј од независноста на нашата Татковина, од 5 септември 2016 година, ќе биде поставена во холот на Музејот на македонската борба за државност и самостојност, Музеј на ВМРО и Музеј на жртвите на комунистичкиот режим. Работното време на Музејот е од 10 до 18 часот, и влезот за посета на изложбата е бесплатен.

Најнови објави

Претставник на Државниот архив, м-р Вулнет Исени, учествуваше на меѓународна конференција посветена на историја на архивите во Општина Тузи, Република Црна Гора

Раководителот на одделението на Државниот архив од Куманово, м-р Вулнет Исени, учествуваше на V меѓународна

Дознај повеќе...
Движете нагоре