NOVOto-LOGO

Обука за канцелариско и архивско работење во Агенција за администрација

Во рамките на својата кампања за бесплатни обуки за канцелариско и архивско работење на државните органи и јавните институции во Република Македонија, Државниот архив на РМ, денес одржа две обуки за вработените во Агенцијата за администрација.

Денешната обука за канцелариско и архивско работење ја водеше Сузана Стамболиска, раководител на Одделението за инспекциски надзор во Државниот архив на Република Македонија. На обуката учествуваа сите вработени од Агенцијата за администрација.

Најнови објави

Движете нагоре