NOVOto-LOGO

Обука за канцелариско и архивско работење во Агенција за администрација

Во рамките на својата кампања за бесплатни обуки за канцелариско и архивско работење на државните органи и јавните институции во Република Македонија, Државниот архив на РМ, денес одржа две обуки за вработените во Агенцијата за администрација.

Денешната обука за канцелариско и архивско работење ја водеше Сузана Стамболиска, раководител на Одделението за инспекциски надзор во Државниот архив на Република Македонија. На обуката учествуваа сите вработени од Агенцијата за администрација.

Најнови објави