NOVOto-LOGO

ПОВИК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ТЕКСТОВИ ЗА СПИСАНИЕТО „МАКЕДОНСКИ АРХИВИСТ“ бр. 23

Со цел отпочнување со подготoвка на новиот 23-ти број на списанието „Македонски архивист““, Државниот архив на Република Македонија ги поканува сите заинтересирани, не подоцна од 31 март 2018 година, по електронска пошта (makedonski.arhivist@arhiv.gov.mk) или на адресата на Државниот архив (Кеј Димитар Влахов бр. 19 ) да ги достават своите прилози.

Превземете:

Повик за доставување на текстови за списанието „Македонски архивист“ бр. 23

Call for submitting works for the journal Makedonski Arhivist No. 23

Упатство за изработка на трудови за списанието „Македонски архивист“

Најнови објави

Претставник на Државниот архив, м-р Вулнет Исени, учествуваше на меѓународна конференција посветена на историја на архивите во Општина Тузи, Република Црна Гора

Раководителот на одделението на Државниот архив од Куманово, м-р Вулнет Исени, учествуваше на V меѓународна

Дознај повеќе...
Движете нагоре