profilnologoWEB

Именување на д-р Емил Крстески за в.д. директор на Државниот архив на Република Северна Македонија

Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 24 јули 2019, донесе Решение (бр. 24-5812/1) за именување на д-р Емил Крстески за вршител на должноста директор на Државниот архив на Република Северна Македонија.

Биографија на д-р Емил Крстески

Најнови објави