profilnologoWEB

Именување на д-р Емил Крстески за в.д. директор на Државниот архив на Република Северна Македонија

Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 24 јули 2019, донесе Решение (бр. 24-5812/1) за именување на д-р Емил Крстески за вршител на должноста директор на Државниот архив на Република Северна Македонија.

Биографија на д-р Емил Крстески

Најнови објави

Претставник на Државниот архив, м-р Вулнет Исени, учествуваше на меѓународна конференција посветена на историја на архивите во Општина Тузи, Република Црна Гора

Раководителот на одделението на Државниот архив од Куманово, м-р Вулнет Исени, учествуваше на V меѓународна

Дознај повеќе...
Движете нагоре