NOVOto-LOGO

ИНТЕРЕН ОГЛАС Бр.1/2018 год. во Државниот архив на Република Македонија

Се објавува интерен оглас за унапредување на административни службеници за следните работни места:

Најнови објави

Претставник на Државниот архив, м-р Вулнет Исени, учествуваше на меѓународна конференција посветена на историја на архивите во Општина Тузи, Република Црна Гора

Раководителот на одделението на Државниот архив од Куманово, м-р Вулнет Исени, учествуваше на V меѓународна

Дознај повеќе...
Движете нагоре