MA-23-24LOGO

„МАКЕДОНСКИ АРХИВИСТ“ бр. 23-24

Државниот архив на Република Македонија 2018 година ја заокружи со објавувањето на списанието „Македонски архивист“ број 23-24. Списанието содржи научни трудови од областа на архивистиката и историјата. Изданието изобилува со фотографии и факсимили во боја.

Во списанието се објавени следните статии:

 • Активностите на Хрватскиот архив по повод стогодишнината од Првата светска
 • војна;
 • Нов хрватски портал „Првата светска војна (1914-1918)“ – поглед од архивот;
 • Првата светска војна во изворните материјали од Државниот архив во Краков;
 • Отпретани сведоштва – војнички писма од Големата војна (1914-1918);
 • Европеана (1914-1918);
 • „Their name liveth for evermore“ – интернет проекти за зачувувањето на меморијата за
 • Првата светска војна;
 • Заштита на архивскиот материјал во Државниот архив на Република Македонија;
 • За процесот на средување и обработка на архивски материјал во Државниот архив на
 • Република Македонија;
 • Архивот во Тетово 1961-2018 (57 години архивска дејност);
 • Државниот архив на Република Македонија, Подрачно одделение Куманово – фонд
 • „Минстерство за одбрана 1903-1990“ бр. 525;
 • Битола во белградските дневни весници „Политика“ и „Време“ од почетокот на 20
 • век до почеток на Втората светска војна;
 • Седмиот конгрес на ВМРО низ извештаи, писма, протоколи и записници;
 • Мерките на Кралството на СХС за овековечувањето на споменот за војниците паднати
 • во Балканската и во Првата светска војна (1920-1921);
 • Публикации на ДАРМ (список на објавените трудови: декември 2017- јуни 2018);
 • Хроника на настани.

Најнови објави