NOVOto-LOGO

ПОВИК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ТЕКСТОВИ ЗА СПИСАНИЕТО „МАКЕДОНСКИ АРХИВИСТ“ бр. 25

Со цел отпочнување со подготoвка на новиот 25-ти број на списанието „Македонски архивист“, Државниот архив на Република Македонија ги поканува сите заинтересирани, не подоцна од 31 март 2019 година, по електронска пошта (makedonski.arhivist@arhiv.gov.mk) или на адресата на Државниот архив (Кеј Димитар Влахов бр. 19) да ги достават своите прилози.

Превземете:

Најнови објави

Претставник на Државниот архив, м-р Вулнет Исени, учествуваше на меѓународна конференција посветена на историја на архивите во Општина Тузи, Република Црна Гора

Раководителот на одделението на Државниот архив од Куманово, м-р Вулнет Исени, учествуваше на V меѓународна

Дознај повеќе...
Движете нагоре