Arhivist_logo-2019_1

ПОВИК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ТЕКСТОВИ ЗА СПИСАНИЕТО „МАКЕДОНСКИ АРХИВИСТ“ БР. 27

Со цел отпочнување со подготoвка на новиот 27-ми број на списанието „Македонски архивист“, Државниот архив на Република Северна Македонија ги поканува сите заинтересирани, не подоцна од 30-ти април 2020 година, по електронска пошта (makedonski.arhivist@arhiv.gov.mk) или на адресата на Државниот архив (Кеј Димитар Влахов бр. 19, Скопје) да ги достават своите прилози.

Превземете:

Најнови објави