profilnologoWEB

ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ ПРЕДЛОЗИ ЗА ПУБЛИКУВАЊЕ ВО 2020 ГОДИНА

Државниот архив објавува повик за прибирање предлози за публикување во 2020 година. Во повикот се дадени насоките при поднесување на предлозите, како и насоките при изработка на публикациите.

Превземете: Повик за прибирање предлози за публикување во 2020 година

Најнови објави

Претставник на Државниот архив, м-р Вулнет Исени, учествуваше на меѓународна конференција посветена на историја на архивите во Општина Тузи, Република Црна Гора

Раководителот на одделението на Државниот архив од Куманово, м-р Вулнет Исени, учествуваше на V меѓународна

Дознај повеќе...
Движете нагоре