profilnologoWEB

Учество на меѓународна конференција во Тирана

Во периодот 26-28 септември 2019 година, на покана од Академијата на науките и уметностите и Албанолошкиот институт во Тирана, заменик директорот проф. д-р Музафер Бислими зема учество на меѓународната Конференција организирана по повод 100-годишнината од смртта на првиот премиер на независна Албанија, Исмаил Ќемали, со наслов: „Исмаил Ќемал Влора и албанската политичка елита во процесот на градење на државата”.

Тема на неговиот реферат беше: „Две интервјуа на Исмаил Ќемал Влора за виенските весници „Zeit” и „Neues winener Tagblatt” (јули 1911)“.

Најнови објави