mr1

ДРЖАВНИОТ АРХИВ Е ОСНОВА НА НАШАТА ИСТОРИЈА И ДРЖАВНОСТ

Интервју на директорот на Државниот архив д-р Емил Крстески за емисијата Актуелно на Македонското радио

(02.02.2021 год.).

Најнови објави