mr1

ДРЖАВНИОТ АРХИВ Е ОСНОВА НА НАШАТА ИСТОРИЈА И ДРЖАВНОСТ

Интервју на директорот на Државниот архив д-р Емил Крстески за емисијата Актуелно на Македонското радио

(02.02.2021 год.).

Најнови објави

Претставник на Државниот архив, м-р Вулнет Исени, учествуваше на меѓународна конференција посветена на историја на архивите во Општина Тузи, Република Црна Гора

Раководителот на одделението на Државниот архив од Куманово, м-р Вулнет Исени, учествуваше на V меѓународна

Дознај повеќе...
Движете нагоре