profilnologoWEB

И З В Е С Т У В А Њ Е

11.3.2020 г. Се известуваат истражувачите и корисниците на архивскиот материјал во Државниот архив на Република Северна Македонија, дека Читалниците нема да работат во периодот од 11.03.2020 год. до 17.04.2020 год.

Најнови објави

Претставник на Државниот архив, м-р Вулнет Исени, учествуваше на меѓународна конференција посветена на историја на архивите во Општина Тузи, Република Црна Гора

Раководителот на одделението на Државниот архив од Куманово, м-р Вулнет Исени, учествуваше на V меѓународна

Дознај повеќе...
Движете нагоре