Ферман 19

Збирка:Фермани
Сигнатура:1.862
Вид:Архивски материјал
Форма:електронска
Формат:image / TIFF
Ферман бр:19
Димензии:55 x 103 cm.
Датум:1254 сафер средина (1838 мај 10)
1254, safer ortası (1838, mayis 10)
Место:Константинопол
Konstantiniye
Краток регест:Ферман од Махмуд Хан II – Константинопол до кадијата во Река, со која им забранува на месните власти да не му пречат на Јоанинис, митрополит на Дебар и Река, со камбани да ги кани своите припадници во с. Требиште и во манастирот „Св. Јован“.
II Mahmud Han — Konstantiniye fermanında Reka kadısına yerel idarenin Debre ve Reka metropoliti Yoaninis’in Trebişte köyü ve “Aziz Yovan” manastirındaki dindaşlarını çanlarla toplamasının engellenmesini yasaklamaktadır.
Јазик:старотурско писмо
osmanlıca
Оригиналност:оригинал
Orijinal
Место на чување:Државен архив на Република Македонија – Централно одделение
Транскрипт:
Извори:Македонија во времето на Османлиското владеење, Генерална дирекција на владини државни архиви – Османлиски архив и Државен архив на РМ, Истанбул, 2005.
Водич низ архивските фондови и збирки на турски јазик, Архив на Македонија, Скопје, 1991.
Изработил:Емилија Роп