Ферман 40

Збирка:Фермани
Сигнатура:1.862
Вид:Архивски материјал
Форма:електронска
Формат:image / TIFF
Ферман бр:40
Димензии:54 x 79 cm.
Датум:1247 реби ахел 8 (1831 септември 16)
1247, Rebı–ül–ahlir 8 (1831, eylül 16)
Место:Константинопол
Konstantiniye
Краток регест:Ферман од Махмуд II – Константинопол до Битолскиот кадија, со кој соопштува да се измени пазарниот ден во Битола од недела во сабота.
V Mahmud — Konstantiniye fermanında Manastır kadısına pazar açılacak günün Pazar’dan Cumartesi’ye alinmasını tebliğ emretmektedir.
Јазик:старотурско писмо
osmanlıca
Оригиналност:Препис од оригинал
Orijinaldan kopye
Место на чување:Државен архив на Република Македонија – Централно одделение
Транскрипт:
Извори:Македонија во времето на Османлиското владеење, Генерална дирекција на владини државни архиви – Османлиски архив и Државен архив на РМ, Истанбул, 2005.
Водич низ архивските фондови и збирки на турски јазик, Архив на Македонија, Скопје, 1991.
Изработил:Емилија Роп