Ферман 73

Збирка:Фермани
Сигнатура:1.862
Вид:Архивски материјал
Форма:електронска
Формат:image / TIFF
Ферман бр:73
Димензии:20 x 33 cm.
Датум:1250 шеввал 14 ()
1250, şevval 14 ()
Место:
Краток регест:Ферман од Махмуд II со прилепскиот наиб (муфтија), до војводата Ахмед ага и до првенците, со кој ги известува дека коџобашијата на гр. Прилеп поп Христо се назначува за векил (полномошник) на делата на рајата.
II Mahmud fermanında Pirlepe Naibine (Müftüsüne), Amir Ahmed ağa’ya diğer idarı amirlerine fermanında Pirlepe şehrinin kocabaşı papaz Hristo’nun cemaatın işlerine vekil tayain edildiğini bildirmektedir.
Јазик:старотурско писмо
türkçeden çeviri
Оригиналност:превод од ферманот
Fermandan çeviri
Место на чување:Државен архив на Република Македонија – Централно одделение
Транскрипт:
Извори:Македонија во времето на Османлиското владеење, Генерална дирекција на владини државни архиви – Османлиски архив и Државен архив на РМ, Истанбул, 2005.
Водич низ архивските фондови и збирки на турски јазик, Архив на Македонија, Скопје, 1991.
Изработил:Емилија Роп