1200px-Logo_of_Sitel.svg

ДРЖАВНИТЕ АРХИВИ НА MАКЕДОНИЈА И БУГАРИЈА ПОДГОТВУВААТ ЗАЕДНИЧКА ЗБИРКА СО ДОКУМЕНТИ ЗА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Прилог од вестите на Сител 06.05.2021 г.

Најнови објави

Претставник на Државниот архив, м-р Вулнет Исени, учествуваше на меѓународна конференција посветена на историја на архивите во Општина Тузи, Република Црна Гора

Раководителот на одделението на Државниот архив од Куманово, м-р Вулнет Исени, учествуваше на V меѓународна

Дознај повеќе...
Движете нагоре