Korica_ MTereza 3A

Државниот архив објави ново издание со наслов „Српски документи за историјата на Македонија“ од проф. д-р Музафер Бислими

Во рамките на издавачката дејност, Државниот архив ја збогати својата библиотека со нов наслов „Српски документи за историјата на Македонија“ од проф. д-р Музафер Бислими. Оваа книга – збирка документи што го опфаќаат периодот меѓу двете Светски војни (1918-1941), вусшност, претставува регистар на апликациите за издадените пасоши во градот Скопје за 1927, 1928 и 1929. Во оваа збирка се даваат базични податоци на граѓаните што аплицирале и добиле патна исправа за патување во странство. Документите во оваа збирка може да се користат за проучување на миграциите, за протокот на луѓето и стоката, за односите меѓу земјите, за занаетчиството, за здравствената состојба, за школувањето и секако непроценлив материјал за пронаоѓање на своите најблиски на секој заинтересиран.

Значајно е да се спомене дека во овој регистар ја има и Гонџе Бојаџиу или Мајка Тереза, која аплицирала и зела пасош за патување во Англија за натамошно школување , а од таа година и од тоа патување таа веќе не се враќа во Скопје како Гонџе Бојаџиу туку како позната нобеловка Мајка Тереза во 1979.

Korica MTereza 3A

Најнови објави

Заедничко интервју на директорот на Државниот архив на Турција д-р Угур Унал и директорот на Државниот архив на Северна Македонија м-р Христа Најданов за турската новинска агенција „Анадолу”.

Изложбата „Документи и фотографии за Македонија во Османлискиот период” беше отворена во соработка меѓу Претседателските

Дознај повеќе...