profilnologoWEB-p2a1cuej1no4y80mbptj8pti2jit3xcpkp51gz7mdc

Повик за публикување во 2022 година

Државниот архив објавува повик за прибирање предлози за публикување во 2022 година. Во повикот се дадени насоките при поднесување на предлозите, како и насоките при изработка на публикациите.

Најнови објави