5

„Ученици од меѓународното училиште „Маариф“ го посетија Државниот архив“

Државниот архив во своите приоритети го има развивањето на едукативната дејност со ученици од средните училишта и студенти од високообразовните институции. На тој начин се постигнува доближување на архивистиката како можен избор за професионална ориентација во иднина и се афирмира местото и улогата на Државниот архив во општеството.

На 2.12.2021 г. (четврток) ученици од меѓународното училиште „Маариф“ заедно со предметниот професор, Ѓуласфије Мелани го посетија Државниот архив при што имаа можност да се запознаат со процесот на работа и со значајна документација од османлискиот период.  Долгодишни професионалци од архивот на учениците им го претставија начинот на преземање, средување и обработка, конзервација, чување и користењето на архивскиот материјал.

5

Вработените од читалната и библиотеката претставија дел од издавачката дејност на институција и ги поканија учениците да го користат големиот библиотечен фонд за нивни потреби во текот на образованието.

thumbnail

На крајот од посетата во рамки на дискусијата учениците поставуваа прашања до архивските професионалци при што изразија задоволство од успешната презентација и побараа повторно да се реализираат заеднички едукативни проекти.

3

Најнови објави