ICA logo

Солидарност со професионалците од украинските архиви

Меѓународниот архивски совет (МАС) сака да ја изрази својата солидарност со професионалците од украинските архиви во ова тешко време. МАС ја повикува владата на Русија да не им наштети на професионалците за документарно или културно наследство кои остануваат во земјата, како и да се воздржи од уништување на документарното и културното наследство во однос на Конвенцијата за заштита на културните добра од 1954 година во ситуација на вооружен конфликт.

МАС тесно соработува со националните архиви во соседните земји Полска, Литванија, Летонија и Естонија за да ја следи оваа брза ситуација и да обезбеди каква било помош за колегите на теренот и за заштита на архивите што се загрозени. Архивите се незаменливо културно наследство и мора да бидат заштитени, заедно со посветениот персонал, кој ја разбира нивната важност, организација и употреба.

https://www.ica.org/en/solidarity-with-ukrainian-archives-and-records-professionals

Најнови објави