277442116_284291617195748_5163761435754608917_n-1

ОДЛУКИ ЗА ИЗБОР НА КАНДИДАТИ ПО ИНТЕРЕН ОГЛАС БР. 01/2022 ОД 04.04.2022 ГОД. ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ

Најнови објави