286901293_332315295726713_4100406289469215725_n

ИЗЛОЖБА „ЛИКОТ И ДЕЛОТО НА СЛОБОДАН МИХАЈЛОСКИ“

Во рамките на одбележувањето на Меѓународната архивска недела, во Државниот архив – Одделение Прилеп е отворена изложба за ликот и делото на нашиот познат уметник и педагог Слободан Михајлоски-Данче. Оваа изложба на цртежи и документи е забележана и во каталогот на настани на Меѓународниот архивски совет, со седиште во Париз.

На отворањето на изложбата, за значењето на архивите, за соработката со приватните иматели и за уметникот зборуваа директорот на Државниот архив, д-р Емил Крстески, и раководителката на одделението во Прилеп, Елена Чагороска.

286901293 332315295726713 4100406289469215725 n
287063535 332315305726712 5222468612293523053 n
286965673 332315449060031 1740453408576121380 n
287151796 332315425726700 765512254839054335 n
286679739 332315405726702 5245726193378683081 n
286988570 10158304583936010 691621782488272335 n
287077565 10158304585361010 6842963843147000623 n

Најнови објави