Makedonska-emigracija_Korica1

Историографијата збогатена со ново издание „Македонската емиграција во САД и Канада во југословенската дипломатска кореспонденција (1931 – 1942)“

Зборникот „Македонската емиграција во САД и Канада во југословенската дипломатска кореспонденција (1931 – 1942) од проф. д-р Тодор Чепреганов и проф. д-р Теон Џинго е составен од најголемата колекција на документи што се однесуваат на дејствувањето на македонските емигрантски организации во САД и Канада, низ призмата на југословенската перцепција кон Македонците во тие држави. Тој претставува колекција од 408 дипломатски документи создадени или архивирани од дипломатските претставници на Кралството Југославија во Соединетите Американски Држави и Канада, поточно во југословенската легација во Вашингтон и конзулатите во Монтреал, Њујорк, Детроит и Чикаго.

Makedonska emigracija Korica1

Оваа колекција од кореспонденцијата помеѓу дипломатските претставништва во САД и Канада, министерствата за надворешни и за внатрешни работи на Кралството Југославија,  југословенското дипломатско претставништво во Софија, како и банот на Вардарската Бановина, изобилува со податоци за активностите на македонската емиграција во САД и во Канада, поконкретно за начинот на нејзиното дејствување, организирање, одржување на годишните конгреси и финансирање. Еден дел документи се во вид на извештаи во врска со активностите на македонската емиграција, меѓутоа постојат и документи што сведочат за кореспонденцијата помеѓу југословенските дипломати и Федералното истражно биро (ФБИ).

            Документите се подредени хронолошки според датумот на нивното настанување. Зборникот вклучува научен апарат за настаните и за личностите што се споменуваат во документите. Државниот архив претставува уште едно вредно историографско дело, кое заслужува да се најде во домашните библиотеки на читателите.

Најнови објави