1

ЗБОГАТЕНА СОРАБОТКА СО АВСТРИСКИОТ ДРЖАВЕН АРХИВ

Во интерес на унапредување на досегашната соработка и создавање нови можности за размена на искуства и знаења од областа на архивите, а пред сè лоцирање на архивските материјали за историјата на Македонија, делегација од Државниот архив, на 20 февруари 2023 година го посети Австрискиот државен архив.
            За време на посетата е остварена средба на д-р Емил Крстески, директор на Државниот архив, со д-р Хелмут Вонот, генерален директор на Австрискиот државен архив, д-р Томас Јуст, и со д-р Харалд Фидлер, претставник од Воениот архив, на која беа разгледани можностите за споделување искуства од архивистиката, реализирање заеднички проекти, добивање стручна поддршка во однос на интензивирањето на процесот на дигитализацијата на историските документи и архивските материјали, спроведување обуки на архивистите од нашиот Архив во Австрискиот државен архив и можностите за истражување на архивските материјали за историјата на Македонија во архивите во Австрија. Во разговорот беше нагласена обостраната желба за продлабочување на соработката меѓу двата архива. На средбата присуствуваа и Светлана Успрцова и Карин Холцер, одговорни за меѓународна соработка во двата државни архива.  Овие разговори беа во рамките на Договорот за соработка помеѓу, тогаш, Архивот на Македонија и Австрискиот државен архив, потпишан на неопределено време, уште во 1999 година.

Д-р Емил Крстески, за време на работната средба во архивите во Австрија, имаше можност да се запознае со документи за историјата на нашата држава од крајот на XIX и почетокот на XX век, во Воениот архив и беа презентирани географски карти од Првата светска војна, а и да се запознае со процесот на дигитализација во Австрискиот државен архив. Во рамките на посетата беше договорено до крајот на февруари да бидат доставени копии од документи, мапи и фотографии од 19 и 20 век што се однесуваат на Македонија на Државниот архив. Меѓу нив е и книгата-водич за Македонија, печатена на германски јазик во 1905 година, чии автори се австриски и германски новинари. Ова е навистина вредна книга, која содржи историски и географски податоци, мапи, описи за животот, традицијата и обичаите на населението на територијата на тогашна Македонија.

Во Виена, д-р Емил Крстески оствари средба и со д-р Томас Аигнер, претседател на Меѓународниот центар за архивско истражување (ICARUS – International Centre for Archival Research), на која средба беше разговарано за вклучување на Државниот архив во проектите на ICARUS и можностите за добивање лиценци, за некои од нивните проекти и нивно применување на територијата на нашата држава.

.

332088357 992561678382807 2687416591737055924 n
332229385 1237209700218034 2734784132088015455 n
332280707 882995902917658 5756059864751372080 n
332303053 1294229151123049 1767450361016023 n

Најнови објави

Почитувани колешки и колеги од Државниот архив!Ви изразувам голема благодарност за соработката и за Вашата

Дознај повеќе...