IMG-f7fbc4fec292e2ebf56228e6de002663-V

Архивска работилница со ученици од СУГС „Јосип Броз Тито“ од Скопје

Државниот архив игра важна улога во зачувувањето на историските записи и нивно ставање на располагање на истражувачите, на научните работници и на пошироката јавност како и во едукација на ученици и студенти од средните училишта  и од факултетите.

IMG 8c86459470dac185e991d3931ffda677 V

На 24 март 2023 (петок) учениците од прва и втора година од средното училиште „Јосип Броз Тито“, заедно со предметната професорка по Историја Ирена Трајковска-Стерјовска имаа можност да учествуваат на работилница каде што се запознаа со работата на Државниот архив како и со начинот на средување и обработка на архивскиот материјал.  Учениците активно учествуваа на работилницата, анализираа документи заедно со едукаторите од Државниот архив и се стекнаа со вештини и знаења за искористување на овие ресурси, кои ќе ги подготват за кариера во областа на историјата, архивската наука и сродните дисциплини.

IMG c4d2b24a190fa6194982b9203a9c1fa3 V

Учениците разгледаа дел од издавачката дејност на архивот, и  големиот библиотечен фонд, кој им е на располагање доколу имаат потреба во текот на образованието.

Во текот на архивската работилница, учениците им поставуваа прашања на архивските професионалци и изразија задоволство од реализираната работилница, дадоа свои идеи  и изразија желба за реализација на следна архивска работилница.

Најнови објави