Arhivist_korica-2022C-3

Повик за доставување текстови за списанието „Македонски архивист“   

Државниот архив објавува Повик за доставување текстови за списанието „Македонски архивист“ бр. 33-34 кое е запишано во Меѓународната база на податоци и има меѓународен редакциски одбор. Ги покануваме истражувачите, авторите да ни испратат текстови (трудови од архивска теорија и практика, теорија и методика на проучување и користење историски извори, критички анализи на документи, научно-популарни статии, библиографии, сеќавања и сл.) најдоцна до 26 мај 2023 година на електронската адреса makedonski.arhivist@arhiv.gov.mk. Во изработката на текстовите задолжително треба да се почитуваат насоките дадени во Упатство за изработка на трудови за списанието „Македонски архивист“ https://arhiv.mk/wp-content/uploads/2021/02/Upatstvo27MA.pdf
Првиот број на списанието „Македонски архивист“ било објавено во мај 1973 година како позначаен чекор во развојот на архивистичката дејност во нашата држава.
Електронски верзии на списанието се достапни на следниот линк:

Најнови објави