Посета нa ученици од основното училиштe „Раметула Амети”-Тетово

На 7 ноември 2023  година, Државниот архив на Република Северна Македонија го посетија  група ученици од деветто одделение, од основното училиште „Раметула Амети“ од село Чифлик-Желино, Тетово, придружени од предметниот професор по Историја, Нагип Велија.  Посетата беше дел од наставната програма по Историја и имаше за цел запознавање со државните институции. Презентацијата почна од работната просторија во Секторот за средување и обработка на архивски материјал, каде што учениците имаа можност да се запознаат со улогата и значењето на Државниот архив како и со архивската дејност. Учениците се запознаа со работните процеси при средувањето и обработката на документите, се запознаа и со методот на истражување со посета на библиотеката и читалницата, со османлискиот период со разгледување документи од тој период како и со Одделението за конзервација, објаснувајќи ја важноста за заштитата на документите за да се обезбеди нивна долговечност. Посетата заврши со разгледување на документите и публикациите изложени во архивските простории.

Најнови објави