EVENTS AND NEWS

Korica 0002

The archival documentation of the State Archives - base of the work "Macedonians - Millennial Testimonies of the Identity Name"

Неодамна д-р Бранислав Светозаревиќ, вработен во Државниот архив, го објави трудот „Македонци ‒ милениумски сведоштва за идентитетското име“, кое претставува комбинација на зборник и студија.

More ...
Arhivist 2021

New issue of the Makedonski Arhivist journal

Во новиот двоброј на списанието „Македонски архивист” (број 29-30, 2021), што го публикува Државниот архив, се објавени актуелни, стручни и научно-историски написи, кои го привлекуваат

More ...
Pregled Mladen 2021 Korica 3 1

Published book "Overview of the nationalized rental buildings and lands in the construction region of the city of Tetovo (1958 - 1963) - through the archival fonds"

Изданието „Преглед на национализираните наемни згради и земјиште во градежниот регион на градот Тетово (1958 – 1963) – низ архивските фондови“, од авторот м-р Младен

More ...
download 3

The media for marking 66 years of existence of the Prilep archive

ВИДЕО – Граѓаните се повеќе своите приватни архиви од документи и фотографии ги донираат на прилепскиот архив Прилепскиот Архив одбележа 66 години од своето постоење

More ...