EVENTS AND NEWS

Почитувани колешки и колеги од Државниот архив!Ви изразувам голема благодарност за соработката и за Вашата несебична поддршка во изминатите четири и пол години, како и

More ...
1 2

Cooperation with the Agency for Promotion and Support of Tourism

            Директорот на Државниот архив, д-р Емил Крстески, и директорката на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, м-р Јасмина Лескаровска, денес потпишаа Договор за

More ...
Korica Spomeni NOB 6A 1

Second book published from the project, “Memories and materials from PLAPDM” (1941–1945)

            Делото „Спомени и материјали за Националноослободителната и антифашистичка војна на македонскиот народ (1941 – 1945), Сеќавања од учесници во Националноослободителната борба и антифашистичка војна

More ...
Arhivist korica 2023cherry page 0001

New double volume of the magazine "Makedonski Archivist" no. 33-34

            Излезе од печат новиот двоброј на меѓународното списание „Македонски архивист“ бр. 33-34 во издание на Државниот архив за кое авторите покажаа огромен интерес за

More ...
Logo

Internal announcement No. 1/2024

Интерен оглас бр. 1/2024 за унапредување на 8 (осум) административни службеници во Државниот архив на Република Северна Македонија

More ...