ИНСПЕКТОРИ ЗА АРХИВСКИ МАТЕРИЈАЛ – КОНТАКТИ

ИмеПрезимеСтатус на инспекторотСедиштеТелефон за контактЕлектронска адреса
1КатеринаВасиќ Советник инспекторСкопје02 3 115 783katerina.vasic@arhiv.gov.mk
2МаријаДурловаСоветник инспекторБитола047 241 740marija.durlova@arhiv.gov.mk
3м-р НаумчеРизовскиСоветник инспекторВелес043 234 784naumce.rizovski@arhiv.gov.mk
4МареБојчовскаПомлад инспекторСкопје02 3 115 783mare.bojcovska@arhiv.gov.mk
5ФилипРистескиПомлад инспекторПрилеп048 424 192filip.risteski@arhiv.gov.mk
6БилјанаЈоноскаПомлад инспекторОхрид046 252 104biljana.jonoska@arhiv.gov.mk
7д-р НиколаМитровиќСоветник инспекторОхрид046 252 104nikola.mitrovic@arhiv.gov.mk
8Наим АдемиПомлад инспекторТетово044 332 209naim.ademi@arhiv.gov.mk
9БобанТрајчевскиПомлад инспекторСкопје02 3076461boban.trajcevski@arhiv.gov.mk
10АлександарПетрушовскиПомлад инспекторСкопје02 3076461aleksandar.petrushovski@arhiv.gov.mk
11ЕнисИсмаилиПомлад инспекторКуманово031 420 464enis.ismaili@arhiv.gov.mk
12ВанчоСтојчевскиПомошник инспекторШтип0323 391 337vanco.stojcevski@arhiv.gov.mk
13РебекаБајдевска ЃошеваПомлад инспекторВелес043 234 784rebeka.bajdevska-goseva@arhiv.gov.mk
14ЦветанчоТодоровскиПомлад инспекторВелес075 655 646cvetanco.todorovski@arhiv.gov.mk
15БобанМитевПомлад инспекторШтип032 339 137boban.mitev@arhiv.gov.mk