ИЗЛОЖБИ

Презентација на архивски материјал

ДАРСМ – Централното одделение има организирано повеќе архивски изложби:
 • Стари балкански фотографии,
 • Македонската жена во Голема војна 1914-1918,
 • 150 години од раѓањето на Гоце Делчев (1872-2022),
 • Жените и Големата војна,
 • „30 години независна држава“,
 • Архивите – ризници на спомените,
 • Русите во Скопје и во Вардарскиот дел на Македонија (1920 -1940),
 • Лицата на војната: Македонија и Македонците во Големата војна (1914 -1918),
 • Русите во Македонија (1920 – 1940),
 • 25 години независна Република Македонија,
 • Одбележување на стогодишнината од распарчувањето на Македонија и од Првата светска војна,
 • Македонија во Првата светска војна,
 • Македонија низ вековите,
 • Македонија од X век до денес,
 • Илинден 1903-2003 – сто години македонска државност,
 • АСНОМ – документи,
 • Гоце Делчев,
 • Македонската војска 1941-1945,
 • Развој на просветата во Македонија,
 • Евреите во Македонија 1941-1945,
 • 30 години членство во ОН,
 • Македонија памети-никогаш да не се заборави!
 • Мисионерка на милосрдието-спомените за Мајка Тереза за Државниот архив

Изложбите се прикажани во Република Македонија и во странство и го афирмирале архивското богатство со кое располага ДАРМ.

ДАРСМ – Одделение Битола – изложби по повод:
 • „Mementos/Спомени“,
 • 11 Октомври – Денот на востанието на Македонија,
 • 4ти Ноември – Денот на ослободувањето на Битола,
 • 2ри Август – Денот на Илинденското востание,
 • 11ти Март – Денот на депортирањето на Евреите,
 • 9ти Мај – Денот на победата над фашизмот,
 • постојана изложба за творештвото на браќата Манаки,
ДАРСМ – Одделение Велес:
 • „Обединети сме посилни“,
 • „Вардарскиот регион низ документите на ДАРМ“,
 • „Документи за Велешкиот партизански одред „Димитар Влахов“,
 • „Револуционерното и творечко живеење на Кочо Рацин“,
 • „Животот и творештвото на Јордан Х. К. – Џинот“;
 • „Велес во минатиот век“ и
 • „Велес низ документи и фотографии“.
ДАРСМ – Одделение Куманово:
 • Постојана архивска изложба „Куманово низ документи и фотографии“.
ДАРСМ – Одделение Охрид:
 • „Значајни документи за општините под надлежност на Одделение Охрид“,
 • „Фотографски поставки„ 21 март Ден на пролетта“ и „1 април Ден на шегата“,
 • „Мотоцикли од минатото на Охрид“,
 • „7ми ноември-ослободување на град Охрид“,
 • „Фотографии од градот Охрид“ од авторот Ги Фулон,
 • „Документарно новинарска поставка за развојот на медиумските установи во Охрид“
 • „Охрид низ историјата“,
ДАРСМ – Одделение Скопје:
 • „Скопска градска општина“,
 • „Одразот на Скопскиот земјотрес во странскиот печат“,
 • „Титовите и наши јубилеи“;
 • „Шеесет години на Скопската црвена општина“,
 • „Триесет и седум години слободен и творечки живот“,
 • „Трисетгодишното постоење на Архивот на Скопје“,
 • „Трисет години од земјотресот во Скопје“,
 • „На слободно Скопје со љубов“ постојана поставка во Одделението.
ДАРСМ – Одделение Тетово:
 • „Документарно наследство на тетовскиот Архив“,
 • „АСНОМ“ 1944–1994 , Дом на културата во Тетово, 1994 год.,
ДАРСМ – Одделение Штип:
 • „Документарно наследство на Архивот во Штип“,
ДАРСМ – Одделение Прилеп:
 • „Ликот и делото на Слободан Михајлоски“,


Македонија низ вековите


Русите во Македонија (1920-1940)


Лицата на војната (1914-1918)


Македонската кинематографија (1947 – 1991)