Листови од Зборникот

Во Државниот архив на Република Северна Македонија зачуван е еден мошне интересен и стар необјавен ракопис – апокрифен зборник, во кој е застапен апокрифниот состав за Афродитијан Персијанец.

Текстот ја дава апокрифната историја за настанатото чудо во Персија и за раѓањето на Исус Христос, во чија основа влегува библискиот расказ за раѓањето на Спасителот.

Апокрифите за Христовото раѓање со сите придружни моменти биле омилена литература на луѓето низ повеќе векови, се до XIX-от век. За тоа зборуваат многу бројните епизоди и мотиви што преминале од апокрифите во народното творештво на сите словенски народи.

Лист 1

Збирка: Апокрифен зборник Сигнатура: АМ М-II-2 Вид: Архивски материјал Период: IV век Форма: електронска Формат: image / TIFF Лист бр: 1 Димензии: 21 х 14

Дознајте повеќе »

Лист 2

Збирка: Апокрифен зборник Сигнатура: АМ М-II-2 Вид: Архивски материјал Период: IV век Форма: електронска Формат: image / TIFF Лист бр: 2 Димензии: 21 х 14

Дознајте повеќе »

Лист 3

Збирка: Апокрифен зборник Сигнатура: АМ М-II-2 Вид: Архивски материјал Период: IV век Форма: електронска Формат: image / TIFF Лист бр: 3 Димензии: 21 х 14

Дознајте повеќе »

Лист 4

Збирка: Апокрифен зборник Сигнатура: АМ М-II-2 Вид: Архивски материјал Период: IV век Форма: електронска Формат: image / TIFF Лист бр: 4 Димензии: 21 х 14

Дознајте повеќе »

Лист 5

Збирка: Апокрифен зборник Сигнатура: АМ М-II-2 Вид: Архивски материјал Период: IV век Форма: електронска Формат: image / TIFF Лист бр: 5 Димензии: 21 х 14

Дознајте повеќе »

Лист 6

Збирка: Апокрифен зборник Сигнатура: АМ М-II-2 Вид: Архивски материјал Период: IV век Форма: електронска Формат: image / TIFF Лист бр: 6 Димензии: 21 х 14

Дознајте повеќе »

Лист 7

Збирка: Апокрифен зборник Сигнатура: АМ М-II-2 Вид: Архивски материјал Период: IV век Форма: електронска Формат: image / TIFF Лист бр: 7 Димензии: 21 х 14

Дознајте повеќе »

Лист 8

Збирка: Апокрифен зборник Сигнатура: АМ М-II-2 Вид: Архивски материјал Период: IV век Форма: електронска Формат: image / TIFF Лист бр: 8 Димензии: 21 х 14

Дознајте повеќе »

Лист 9

Збирка: Апокрифен зборник Сигнатура: АМ М-II-2 Вид: Архивски материјал Период: IV век Форма: електронска Формат: image / TIFF Лист бр: 9 Димензии: 21 х 14

Дознајте повеќе »

Лист 10

Збирка: Апокрифен зборник Сигнатура: АМ М-II-2 Вид: Архивски материјал Период: IV век Форма: електронска Формат: image / TIFF Лист бр: 10 Димензии: 21 х 14

Дознајте повеќе »

Лист 11

Збирка: Апокрифен зборник Сигнатура: АМ М-II-2 Вид: Архивски материјал Период: IV век Форма: електронска Формат: image / TIFF Лист бр: 11 Димензии: 21 х 14

Дознајте повеќе »

Лист 12

Збирка: Апокрифен зборник Сигнатура: АМ М-II-2 Вид: Архивски материјал Период: IV век Форма: електронска Формат: image / TIFF Лист бр: 12 Димензии: 21 х 14

Дознајте повеќе »