ПРЕГЛЕД НА ПОТПИШАНИ МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ НА ДРЖАВНИОТ АРХИВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ДРЖАВНИ АРХИВСКИ ИНСТИТУЦИИ ВО СТРАНСТВО

Република Српска

Договор за соработка со Архивот на Република Српска

 • потпишан на 9 април 2012 година.
ИКАРУС (ICARUS – International Center for Archival Research/ Меѓународен центар за архивско истражување)

Државниот архив на Република Македонија стана член на ICARUS (International Center for Archival Research – Меѓународен центар за архивско истражување) – 6 декември 2010 година.

Косово

Договор за соработка со Државната агенција на архивите на Косово

 • потпишан на 15 февруари 2010 година.
Република Србија

Договор за соработка со Архивот на Србија и Црна Гора (Архив на поранешна СФРЈ)

 • потпишан на 11 ноември 2004 година.
Босна и Херцеговина

Договор за соработка со Архивот на Босна и Херцеговина

 • потпишан на 10 декември 2002 година.
Шведска

Договор за соработка со Националниот архив на Шведска

 • потпишан на 26 април 2002 година.
Франција

Договор за соработка со Дирекцијата на Архивите на Франција

 • потпишан на 19 декември 2001 година.
Црна Гора

Договор за соработка со Државниот архив на Црна Гора

 • потпишан на 10 јули 2000 година;
 • обновен на 14 април 2009 година.
Австрија

Договор за соработка со Австрискиот државен архив

 • потпишан на 11 мај 1999 година.
Полска

Договор за соработка со Генералниот директор на Државните архиви на Република Полска

 • потпишан на 27 април 1999 година;
 • обновен во декември 2006 година.
Италија

Договор за соработка со Централниот уред за архивски добра при Министерството за културни добра и активности на Република Италија

 • потпишан на 5 септември 1997 година;
 • обновен на 24 ноември 2000 година.
Хрватска

Договор за соработка со Хрватскиот државен архив

 • потпишан на 11 јуни 1996 година;
 • обновен на 4 ноември 1999 година;
 • обновен во февруари 2006 година.
Меморијален музеј на холокаустот од Вашингтон – САД

Договор за соработка со Меморијалниот музеј на холокаустот од Вашингтон – САД

 • потпишан во мај 1996 година;
 • обновен на 28 септември 2010 година.
Словенија

Договор за соработка со Архивот на Република Словенија

 • потпишан на 31 март 1995 година.
 • обновен во мај 1998 година.
Русија

Договор за соработка со Федералното архивско агентство (Руска Федерација)

 • потпишан на 30 јуни 1994 година;
 • обновен на 7 декември 2004 година.

Договор со Институтот за славјановедение и балканистика при Руската академија на науките

 • потпишан на 27 јуни 1996 година.

Договор помеѓу Архивот на Македонија и Македонската академија на науките и уметностите и Архивот на Руската академија на науките и уметностите во Санкт Петербург

 • потпишан на 28 март 1997 година.
Унгарија

Договор за соработка со Државниот архив на Република Унгарија

 • потпишан во октомври 1993 година;
 • обновен во ноември 2005 година.
Бугарија

Договор за соработка со Државната агенција – “Архиви” на Република Бугарија

 • потпишан на 7 октомври 1992 година;
 • обновен на 4 јули 1995 година;
 • обновен на 24 јуни 1999 година;
 • обновен на 20 март 2002 година;
 • обновен во јануари 2007 година;
 • обновен на 9 ноември 2010 година.
Меѓународен архивски совет – МАС

Прием на Државниот архив на Република Македонија во Меѓународниот архивски совет – 3 септември 1992 година.

Романија

Договор за соработка со Националните архиви на Романија

 • потпишан во октомври 1991 година;
 • обновен на 13 септември 1995 година;
 • обновен на 20 мај 1998 година.
Албанија

Договор за соработка со Генералната дирекција на Државните архиви на Република Албанија

 • потпишан на 7 јуни 1991 година;
 • обновен на 29 ноември 2000 година;
 • обновен на 19 февруари 2008 година.
Турција

Програма за соработка со Генералната дирекција на Државните архиви на Република Турција – потпишана во 1990 година.

Договор за соработка со Генералната дирекција на Државните архиви при Претседателството на Владата на Република Турција

 • потпишан во ноември 1993 година;
 • обновен на 20 октомври 1995 година;
 • обновен на 19 октомври 1999 година;
 • обновен на 15 април 2004 година.