Раководство

ДИРЕКТОР

Директор

 

Д-р ЕМИЛ КРСТЕСКИ дипломира на Интердисциплинарни студии по новинарство (политичка насока) на Правниот факултет на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. На истиот Универзитет станува магистер на меѓународна политика и се здобива со научната титула – доктор на политички науки.

Од јули 2019 година до денес е директор на Државниот архив.

Од 2017 година до јули 2019 година соработува како консултант со неколку владини и невладини организации на проекти од областа на изборниот систем во РСМ, човековите права и слободата на медиумите.

Во периодот 2014 – 2016 е главен уредник на порталот Техт.мк.

Од јануари 2011 до февруари 2014 живее во Њујорк, каде што работи врз дисертацијата и врз научно-истражувачки проекти.

Од јануари 1998 година до јануари 2009 година е државен советник и самостоен советник за меѓународни односи во Кабинетот на претседателот на Собранието на Република Македонија.

Еден е од основачите и уредник на неделникот „Пулс“ (1990-1997), а пред тоа и надворешнополитички новинар во „Нова Македонија“, во МТВ – Скопје и во Македонската редакција на агенцијата ТАНЈУГ.

Досега има реализирано студиски престои на: Харвардскиот Универзитет, Бостон, (1999), во Собранието на НАТО во Брисел (1996), на Академијата за меѓународно право во Хаг (1993) и двапати во САД на покана на Стејт департментот (1992 и 2000), при што учествува во дебати на теми поврзани со американската надворешна и безбедносна политика и со американскиот изборен систем.

Учествува на повеќе семинари и конференции од областа на меѓународното право и меѓународната политика: Конференција на ОБСЕ во Москва (1991), Конференција на ООН за миграции во Виена (1992), Интербалкански семинар во Велико Трново (1993), на семинар на Институтот за меѓународни односи во Луксембург (1999), во Европскиот центар за стратегиски и безбедносни студии „Џорџ Маршал“ во Гармишпартенкирхен (2000, 2001 и 2007), како и на семинари посветени на безбедноста и развојот на односите меѓу земјите од Југоисточна Европа, одржани во Атина (2000, 2002 и 2007) и во Анкара (2007). Учествува на конференции на тема „Градењето на иднината на Македонија“, одржани во Берлин во 2009 и 2013 година, во организација на германската Асоцијација за Југоисточна Европа.

Во периодот 2000-2004 година живее во Стразбур, Франција и ги следи сесиите на Европскиот парламент.

Има објавувано текстови за нашата надворешна политика и за меѓународните односи во домашни и странски весници и списанија. Автор е на шест книги од областа на надворешната политика и меѓународните односи: „Десет години потоа“ (2001), „Ново поврзување на Европа“ (2008), „Европската унија и Медитеранот“ (2009), „Македонска Масада“ (2010), „Америка одблиску“ (2013) и „Политиката на САД, Медитеранот и Арапската пролет“ („Три“, 2015). Коавтор и уредник е на книгата: „Финансирање на политички кампањи“ (2010).

Има објавено и збирка раскази: „Три дена во Париз“ („Или-Или“, 2017).

Зборува англиски и француски.

Има син Дамјан и ќерка Дена.

CURRICULUM VITAE

Mr. Emil KRSTESKI, PhD / Political Science

 • Finished studies of Journalism (political group) at the Faculty of Law in Skopje, St.Cyril and Methodius University, got his Master degree in International Politics and Ph.D. in Political Science at the same University.
 • From july 2019 till nowadays he is a director of the State Archives;
 • 2017 – july 2019 he corporated on Project`s with NGO;
 • Finished studies of Journalism (political group) at the Faculty of Law in Skopje, St.Cyril and Methodius University, got his Master degree in International Politics and Ph.D. in Political Science at the same University.
 • 2014 – 2016 – Editor-in-chief – Portal – Text.mk;
 • 2011 – 2014 – Lived and worked in New York, USA;
 • 2009 – 2010 – Coordinator of the Project „Electoral Code and the Financing of the Campaigns“, organized by Transparency International, Berlin;
 • 1997 – 2009 – State Counsellor and Foreign Policy Adviser in the Cabinet of the President of the Assembly, Republic of Macedonia;
 • In the period of 2000–2004 lived in Strasbourg, France and covered the sessions of the European Parliament;
 • 1990-1997 – Foreign Policy editor – weekly political magazine PULS;
 • 1980-1990 – journalist in MTV, „Tanjug“ and „Nova Makedonija“.
Published the books:
 • „Ten years after“(2001) – Foreign Policy comments and essays;
 • „The New Interconnection of Europe“ (2008);
 • „EU and the Mediterranean“(2009);
 • „Macedonian Masada“, Macedonian-Greek relations (1991-2010);
 • „America Up-close“(2013);
 • „US Policy, the Mediterranean and the Arab Spring“ („Tri“, 2015);
 • „Financing the Political Campaigns“ (2010) – co-author and editor,
 • „Three days in Paris“ („Ili-Ili“, 2017) – fiction stories.
Study visits:
 • Harvard University, JKSG, Boston;
 • Academy of International Law, Hague;
 • NATO Assembly, Brussels.

In 1992 obtains a Diploma as the Arkansas State „Ambassador of Good Will“ in the world.

Languages:
 • English,
 • French.
More important professional activities:
 • 1992 – Participation at the UN Seminar in Vienna on Development and Migration Problems in Europe and in the World.
 • Participation at „The US Presidential Elections 1992“ – program of the USIA, acting as a deputy supervisor in Miami, Florida.
 • 1993 – Attending the lectures on Public International Law at The Hague Academy of International Law.
 • 1993 – Attending the British Council Fellowship in London -FCO, Faculty of Law and Royal Institute of International Affairs.
 • 1996 – Study stay at NAA in Brussels, working as a research assistant.
 • 1999 – Participation on the NATO Seminar organised by the US Department of State in Brussels, Mons, Munchengladbag, Vienna, Rome and Naples.
 • 1999 – Attending an Executive Program in International Leadership and Economic Development at the John F. Kennedy School of Government, Harvard University, Boston.
 • 2000 – Participation at the International Visitor Program of the US Department of State: „Dynamics of U.S. Foreign Policy – Security Issues“.
 • 2000 – Attending the lectures on Migrations Process and Political Reflections in Europe, organized by the International Institute of Luxembourg.
 • 2000, 2002 and 2007 – Participation in the Athens Forums about the security and prosperity in South Eastern Europe.
 • 2000, 2001 and 2007 – Attending the Conferences organised by the George C. Marshall European Canter for Security Studies in Garmisch-Partenkirchen.
 • 2007 – Participation in the International Conference „Counter Ideological Support for Terrorism“, Ankara, Turkey.
 • 2009 and 2013 – Participation on the Conferences: ,,Shaping the future of Macedonia“, organized by the South-east Europe Association, Berlin.

ЗАМЕНИК ДИРЕКТОР

Dr. Muzafer Bislimi

ПРОФ. Д-Р МУЗАФЕР БИСЛИМИ е роден на 16.04.1972 во Арачиново-Скопје, каде и завршил основно образование. По завршувањето на гимназијата “Зеф Љуш Марку” во Скопје во 1990 година, се запишува на Филозофскиот Факултет во Скопје, катедра по Историја каде и дипломира со висок успех во 1995 година.

По дипломирањето истата година се запишува на постдипломски студии при истиот факултет, во Османскиот период.

Од 1996 година работи во ИНИ, во Османското одделение. Во 1999 година успешно ги заврши постдипломските студии и ја одбрани магистерската теза:” Битките на Скендер-бег со османлиите, со посебен осврт на Македонија”.

Докторира во 2005 година со докторската теза пријавена во ИНИ под наслов: “Албанците и младотурската Револуција во 1908 година”.

Работи во ИНИ во Одделението за Османско-турски период, со звање научен советник. Ангажиран е и во секторот за постдипломски и докторски студии при ИНИ, како редовен професор по предметите: Историја на Османската Империја, Историја на Османската Дипломатија, Историја на Балканските држави-Нов век.

Од 2005-2009 ја извршуваше функцијата градоначалник на општина Арачиново, каде е избран на локалните избори во 2005 година.

Од јули 2011 година е именуван за државен секретар во Министерството за култура на Република Македонија.

Од ноември 2016 е в.д. заменик директор на Државен архив на РМ.

Јазици со кои се служи: албански, македонски, англиски, француски, српско-хрватски, бугарски, а ги користи и турскиот, рускиот, германскиот, и др.

BIBLIOGRAFIA, БИБЛИОГРАФИЈА, BIBLIOGRAPHY

Monografi: / Монографии:
 • Борбите на Скендербег со османлиите со посебен осврт на Македонија, ИНИ, Скопје, 2001, 230.
 • Betejat e Skёnderbeut nё Maqedoni, IHN, Shkup, 2003, 181.
 • Republique de Macedoine, Au Coeur des Balkan, Agence a l’information de Republique de Macedoine, (Le part historique, Dr Muzafer Bislimi: “Macedoine dans les siecles”), Skopje, 2006.
 • Shqiptarët dhe Revolucioni xhonturk, IHN, Shkup, 2008, 248.
 • Албанците и Младотурската револуција, ИНИ, Скопје, 2008, 250.
 • Manastiri i Shёn Naumit 1912-1924…, Dokumente, INI, Shkup, 2015.
 • Свети Наум 1912-1924…, Документи, ИНИ, Скопје, 2015.
 • Зајаз (1842/43), Нуфус Дефтери, ДАРМ, Скопје-, 2017.
 • Zajaz (1842/43), Regjister i popullsisё, ASHRM, Shkup, 2017.
 • Raporte sekrete ushtarake serbe pёr Komitetin e Kosovёs, 1924-1941, ASHRM, Shkup, 2017.
 • Доверливи документи на Тајната српска служба за Косовскиот Комитет 1924-1941, ДАРМ, Скопје, 2017.
Punime shkencore: / Статии и прилози:
 • Односите на Скендербег со Венеција, за време на востанието против османската власт (1443-1468), ГИНИ, 44/2, Скопје, 2000, 109-117.
 • Извештаи на австроунгарските конзули од Македонија за албанските клубови во Македонија, ГИНИ, 46/1, Скопје, 2002, 129-139.
 • Peoples of the Balkans on Skender Bey and his uprising, Hi-story magazine, issue 1, Skopje, june, 2003.
 • Проектот за изградба на Балканска железница на Исмаил Ќемал-бег Влора, ГИНИ/1-2, Скопје, 2004, 259-269
 • Balkan peoples about Scanderbeg and His uprising against Ottoman Empire, Acta Studia Albanica, Tirana, 1/2005, 93-100.
 • Kryengritja e Skёnderbeut nё Krahinёn e Dibrёs, Skёnderbeu dhe Dibra, Shkup, 2005, 153-183.
 • Svetigradi, lokalizimi, kronologjia dhe pushtimi nga ana e Osmanlinjёve, Gjergj Kastrioti Skёnderbeu (1405-1468), 600 vjetori i lindjes, IHN, Shkup, 2006, 41-49.
 • Светиград, локализирање, хронологија и освојување од страна на Османлиите, Ѓерѓ Кастриоти Скендербег (1405-1468), 600 години од раѓањето, ИНИ, Скопје, 2006, 45-55.
 • Problematika e lokalizimit tё Svetigradit, Simpoziumi, 600 vjetori i lindjes sё Skenderbeut, Tiranё, dhjetor, 2005.
 • Албанците и младотурската Револуција, Симпозиум”100 години Младотурска Револуција, МАНУ, Скопје, 2008.
 • Еден доверлив доцумент на српскиот претставник во Цетиње Јован М. Јовановиќ од 9 мај 1908 за односите меѓу Албанците и младотурците и за состојбата во Албанија, ГИНИ, Скопје, 52, 1-2, 2008, 131-141.
 • Zgjedhjet parlamentare tё vitit 1908 nё Perёndorinё Osmane dhe pjesmarrja e shqiptarёve, Simpoziumi “Kosova nё dokumentet arkivore osmane”, Prishtinё, 2009.
 • “Lidhja shqiptare e Prizrenit nё rrugёtimin shekullor shqiptar”, Tryeza mbarёkombtare “Kuptimi politiko-ushtarak i Lidhjes sё Prizrenit”, Prizren, 10.06.2009.
 • “Shtypi patriotik shqiptar mbi Kongresin e Dibrёs tё vitit 1909”, Simpoziumi “100 vjet-Kongresi i Dibrёs”, Dibёr, 23-24 korrik 2009.
 • “Historiografia Serbe mbi shqiptarёt – fundi i shek. XIX fillimi i shek. XX, USHT, Seminari i III-tё Albanologjik, Sesioni historik, Shkup, 2009, 321-329.
 • Njё raport konfidencijal i konsulit serb nё Cetinё, Jovan M. Jovanoviq nga 9 maji i vitit 1908 lidhur me situatёn nё Shqipёri dhe marёdhёniet mes Shqiptarёve dhe Xhonturqve, Studime Historike, 3-4, Tirane, 2009, 367-381.
 • Letёr e Ismail Qemal Beut dёrguar Sir Edvard Grej (pranuar mё 3 korrik), Studime Historike, 3-4, Tiranё, 2009, 367-381.
 • “Ç’ёshtja e Manastirit tё Shёn Naumit-Mendimi Konsultues i Gjykatёs sё Pёrhershme tё Drejtёsisё nё Hagё, 4 shtator 1924”, Studime Historike, 1-2, Tiranё, 2010.
 • “Dokumente Amerikane-Raporte tё Legatёs sё SHBA-ve nga Beogradi e Tirana lidhur me Marrёveshjen shqiptaro-serbe tё vitit 1925, pёr Shёn Naumin, Studime Historike, 3-4, Tiranё, 2010.
 • Manastiri – Qendёr e Lёvizjes Kombёtare Shqiptare, Tribunё shkencore, 102 vjet Kongresi i Manastirit, Manastir, 22 nentor 2010.
 • Ç’ёshtja e Alfabetit Shqiptar, 1909-1910, Kёrkime Historike, 3, Shkup, 2011, 40-60.
 • Vёshtrim i shkurtё mbi “Historia e jetёs dhe vepravet tё Skёnderbeut-Princit Epirot – nga Marin Barleti (Historia de vita et gestis, Scanderbegi Epirotarum Principis), Studime Albanologjike, 4, Shkup, 2011, 167-175.
 • Shkupi nё Historinё e Salih Asimit, Seminari Albanologjik, Tetovё-Shkup, 2011. (Во печат)
 • Masakrat serbe mbi popullaten Shqiptare, Seminari Albanologjik, Tetovё-Shkup, 2012, tetor, 2012.
 • Kryengritja e Dibres 1913, sipas dokumenteve serbe, Konferenca nderkombetare, 100 vjet Pavarёsi, Tiranё, 25-29 nёntor 2012.
 • “Shqiptaret nё “Rruga nga Beogradi deri nё Selanik” tё udhёpёrshkruesit tё njohur Johann Georg von Hahn (1811-1869)”, Seminari Albanologjik, Tetove, 2017.
 • Manastiri, qender e Lёvizjes Kombёtare shqiptare, Simpoziumi, “ Vendimet vizionare të Komisionit për formimin e Alfabetit të Gjuhës Shqipe dhe Kontributi i Familjes Qiriazi”, Manastir, 2017.
Feltone dhe mbishkrime tё tjera: / Фељтони и други натписи:
 • Depёrtimet e turqve nё Ballkan dhe pushtimi i Shqiprisё dhe Maqedonisё,
 • Fakti, 1/191, Shkup, 21.11.1998, 11.
 • Prejardhja e familjes sё Kastriotёve,
 • Fakti, 1/192, Shkup, 23.11.1998, 11.
 • Fillimi i Kryengritjes sё Skёnderbeut,- Fakti, 1/193, Shkup, 24.11.1998, 11.
 • Kryengritja e Skёnderbeut gjat viteve 1443-1451,
 • Fakti, 1/194, Shkup, 25.11.1998, 10.
 • Ushtria turke dy herё tёrhiqet nga Kruja,
 • Fakti, 1/195, Shkup, 26.11.1998, 11.
 • Vdekja e Skёnderbeut, pushtimi i Krujёs dhe Shqiprisё,
 • Fakti, 1/196, Shkup, 27.11.1998, 11.
 • Heronjtё nuk vdesin-Halit Ferati nga Breza (1869-1887),
 • Fakti, 1/241, Shkup, 27.01.1999, 10.
 • Fejton: “Betejat e Skёnderbeut nё viset shqiptare nё Maqedoni”.
 • Depёrtimet e para turke nё Ballkan,
 • Lobi, No96, Shkup, 16.12.2002, 46-49.
 • Shpёrthimi i Kryengritjes sё Skёnderbeut,
 • Lobi, No97, Shkup, 23.12.2002, 45-49.
 • Beteja e Dibrёs e 26 shtatorit 1446-tё,
 • Lobi, No98-99, Shkup, 30.12.2002, 45-49.
 • Vdekja e Muratit tё dytё dhe betejat e Skёnderbeut me Mehmedin e dytё Pushtuesin,
 • Lobi, No100, Shkup, 13.01.2003, 62-65.
 • Betejat e Ohrit dhe Sfetigradit 1464/1465,
 • Lobi, No101, Shkup, 20.01.2003, 46-49.
 • Vdekja e Skёnderbeut dhe ripushtimi i trojeve shqiptare,
 • Lobi, No102, Shkup, 27.01.2003, 46-49.