Popis na zanaetchii logo

ARKIVI SHTETËROR PUBLIKOI BOTIMIN E RI ,,REGJISTRIMI I ZEJTARËVE NGA BALLKANI NË STAMBOLL (1902-1903)’’ AUTORI I TË CILIT ËSHTË PROF.DR. DRAGI GJORGJIEV

Veprimtaria botuese earkivit shtetëror e pasuroi biblotekën e saj me një titull të ri,,Regjistrimi i zejtarëve nga ballkani në Stamboll (1902-1903)’’ autori i të cilit është prof.dr. Dragi Gjorgjiev, që besojmë se do të kënaqë etjen e pa shuar të dashamirësve të historisë dhe publikut të gjerë, interesi i të cilëve është saktësisht orientale periudha osmane. Bëhet fjalë për një vepër që përpunon me shkathtësi dhe hollësi migrimin ekonomik të popullsisë mashkullore me aftësi të kufizuara nga territoret osmanlike ballkanike me rreth 4000 persona, sipas regjistrimit osman të bërë në vitin1902/3.

Ideja e këtij libri është të shohë shkallën e mirgrimit ekonomik nga Gadishulli Ballkanik ne Stamboll në dekadën e fundit të dominimit Osman dhe domethënien e kësaj qendre për ekzistencën e shumë njerëzve nga një rajon shumë i gjërë. Detajisht janë zhvilluar arsyet për këtë lëvizje ekonomike të shkaktuar kryesisht nga arsye ekonike dhe politike, dhe veçanërisht u intensifikuan pas ndryshimeve të importuara nga të ashtuquajturat reforma të Tanzimatit në 1839, me të cilat të gjitha subjketet u bënë zyrtarisht të barabarta.

Kjo vepër e pasur, interesante dhe pa dyshim domethënëse na sjell në një fitim egzotik në periudhën Osmane, duke na treguar se migrimi ekonomik ka qenë i rëndësishëm për shekuj.

Postimet e fundit