IMG-dd47fbe8ec2593a5031faff9f0bb0201-V

Градење на дигитални мостови

Dr. Emil Krsteski: "Dita Ndërkombëtare e Arkivave thekson rëndësinë e profesionit të arkivit në shoqërinë moderne"

Sot, arkivistët dhe arkivistët në të gjithë botën festojnë 9 Qershorin, Ditën Ndërkombëtare të Arkivave, e cila synon të popullarizojë veprimtarinë arkivore dhe rolin e arkivave në shoqëri. Kjo ditë ka një kuptim simbolik, i cili u mor me themelimin e Këshillit Ndërkombëtar për Arkivat (International Council on Archives – ICA), një organizatë ndërkombëtare joqeveritare detyra kryesore e së cilës është të përparojë dhe promovoj punën në arkiva dhe mbrojtja e trashëgimisë arkivore botërore. Këshilli Ndërkombëtar i Arkivit lidh rreth 200 shtete me mbi 1,400 anëtarë, duke arritur bashkëpunim të vazhdueshëm me UNESCO, Këshillin e Evropës dhe shumë organizata të tjera në botë. Kjo ditë si festë e arkivave dhe arkivistëve u pranua në Takimin e Përgjithshëm vjetor të Këshillit Ndërkombëtar të Arkivave, të mbajtur në Kvebek, Kanadë, në vitin 2008. Kohët e fundit, Dita Ndërkombëtare e Arkivave është rritur në Javën Ndërkombëtare të Arkivave.

Edhe këtë vit, për shkak të kufizimeve të vendosura nga pandemia e virusit covid-19, Këshilli Ndërkombëtar i Arkivit organizon prezentim dhe punëtori për disa tema me interes për menaxhimin e arkivave dhe profesionistëve,në të cilën pritet të marrë pjesë drejtori dr. Emil Krsteski dhe punonjës tjerë nga Arkivi Shtetëror. Tema e Javës Ndërkombëtare të Arkivave të këtij viti është "Forcimi i Arkivave", i cili zhvillohet nga 7 deri më 11 Qershor dhe përfshin prezentime ku ekspertë profesional do të ndajnë pikëpamjet e tyre në lidhje me përgjegjësitë dhe transparencën të arkivave, pastaj rolin e bashkëpunimit dhe rrjetëzimit në forcimin e punës së arkivistëtve dhe organizatat arkivore, si dhe për zbatimin më të lehtë të inteligjencës artificiale në praktikën arkivore. Vëmendje të veçantë tërheq uebinarit special "Ndërtimi i urave digjitale: Digjitalizimi për Bashkëpunim dhe Lidhje", ku bashkë-organizuar është UNESCO.

Arkivi Shtetëror i Republikës së Maqedonisë së Veriut, në kontekstin e kremtimit të Ditës Ndërkombëtare të Arkivave dhe 70 viteve të ekzistencës së saj, kontriboi në ngritjen e vetëdijes për arkivat dhe promovimin e mbrojtjes së materialit arkivor. Dokumentet nuk duhet të jenë të vështira për t'u arritur, as nuk janë për përdorim të brendshëm vetëm nga historianët. Në këtë drejtim, Arkivi Shtetëror mbështet qendrimin e Këshillit Ndërkombëtar të Arkivave që duhet të përmirsohet mendimi i opinioni publik mbi arkivat . Institucioni ynë është i përfshirë në kremtimin e Ditës Ndërkombëtare të Arkivave me një ekspozitë të përhershme skenike-kronologjike "Pasuria dokumentare e Arkivit në Shtip" në njësin e Arkivit Shtetëror në Shtip, e cila përmbledh periudhën nga sundimi osman deri në çlirimi i qytetit. Autorët e ekspozitës janë Dr. Jasmina Damjanovska dhe Dr. Branislav Svetozarevic. Të gjithë qytetarët e interesuar mund të vizitojnë këtë ekspozitë interesante, e cila përfaqëson qytetin e Shtipit përmes fakteve dhe dokumenteve më pak të njohura që janë të rëndësishme për historinë tonë.

Arkivi Shtetëror i Republikës së Maqedonisë së Veriut, në kontekstin e kremtimit të Ditës Ndërkombëtare të Arkivave dhe 70 viteve të ekzistencës së saj, kontriboi në ngritjen e vetëdijes për arkivat dhe promovimin e mbrojtjes së materialit arkivor. Dokumentet nuk duhet të jenë të vështira për t'u arritur, as nuk janë për përdorim të brendshëm vetëm nga historianët. Në këtë drejtim, Arkivi Shtetëror mbështet qendrimin e Këshillit Ndërkombëtar të Arkivave që duhet të përmirsohet mendimi i opinioni publik mbi arkivat . Institucioni ynë është i përfshirë në kremtimin e Ditës Ndërkombëtare të Arkivave me një ekspozitë të përhershme skenike-kronologjike "Pasuria dokumentare e Arkivit në Shtip" në njësin e Arkivit Shtetëror në Shtip, e cila përmbledh periudhën nga sundimi osman deri në çlirimi i qytetit. Autorët e ekspozitës janë Dr. Jasmina Damjanovska dhe Dr. Branislav Svetozarevic. Të gjithë qytetarët e interesuar mund të vizitojnë këtë ekspozitë interesante, e cila përfaqëson qytetin e Shtipit përmes fakteve dhe dokumenteve më pak të njohura që janë të rëndësishme për historinë tonë.

Drejtori i Arkivit Shtetëror, Dr. Emil Krsteski, uron të gjithë arkivistëve në shtet Ditën Ndërkombëtare të Arkivave me një mesazh që arkivat dhe arkivistët kanë vlerë të jashtëzakonshme në promovimin e trashëgimisë së dokumentuar të njerëzimit.

Postimet e fundit

Lëviz lart