1200px-Logo_of_Sitel.svg_-p6t6qy14rvysbgkgyq88a1fakobk4ju45xhnd3wg00

Komuna turke e Shkupit përmes dokumentacionit arkivor të Arkivit shtetëror

Ekspertët nga Arkivi Shtetëror, dr. Jasmina Damjanovska dhe Voislav Cvetkovski, me kërkesë të TV Sitel për programin e mëngjesit, paraqitën dokumentacionin arkivor për komunën turke të Shkupit.

Postimet e fundit

Lëviz lart