drz.arhiv_

SHËNIMI I 66 VJETORIT NGA THEMELIMI I ARKIVIT NË PRILEP

Arkivi shtetëror -Njësia Prilep sot shënon 66 vjet nga ekzistenca e tij. Kjo është një ditë kur u hodhën hapat e parë domethënës në lidhje me të kaluarën, historinë dhe kulturën tonë. Me krijimin e Arkivit në Prilep, në fakt filloi krijimi institucional i thesarit me dokumente dhe materiale që lidhen me historinë, kulturën dhe traditën tonë.

Deri më tani gjatë punës së Arkivit në Prilep janë arritur rezultate të rëndësishme dhe janë krijuar marrëdhënie solide profesionale pothuajse me të gjitha institucionet shoqërore dhe është bërë punë e vlefshme dhe e përkushtuar me pronarët privatë. Vitin e kaluar u shënua një jubile i vogël kur ndër të tjera u botua monografia "65 vjet Arkivi në Prilep (1955 - 1920)" dhe me atë rast u organizuan disa prezantime, ligjërata dhe ekspozita.

Si ngjarje veçanërisht e rëndësishme në lidhje me punën e Arkivit në Prilep dhe historinë tonë mund të veçohet botimi i sivjetshëm i broshurës: "DOKUMENTET PËR PRILEPIN DHE KRUSHEVËN NGA PERIUDHA E ILINDENIT" si dhe video prezantimin për periudhën e Ilindenit, me të cilin filloi manifestimi “10 DITËT E REPUBLIKËS SË KRUSHEVËS”. Me rastin e shënimit të 66 vjetorit të ekzistimit të Arkivit në Prilep janë planifikuar dhe përgatitur disa aktivitete si në vijim:

- Pasurimi i dokumentacionit në Arkivin në Prilep me dokumente dhe materiale të rëndësishme nga fondet private, të cilat dëshmojnë për historinë dhe identitetin tonë si dhe arkivimin e veprave dhe dokumente të personaliteteve tona të shquara kulturore, artistike dhe shkencore dhe veprimtarëve të tjerë që lanë gjurmë në zhvillimi i përgjithshëm në Prilep dhe rrethinë. Gjithashtu, janë duke u përgatitur disa ekspozita interesante të cilat do të afirmojnë më shumë dokumente origjinale nga historia, kultura dhe tradita jonë, të cilat dëshmojnë për zhvillimin e identitetit maqedonas.

Për të gjitha ngjarjet në Arkivin e Prilepit pritet bashkëpunim i hapur dhe i dobishëm me mediat, me qëllim që publiku ynë të njihet me ato ngjarje që kanë të bëjnë me të kaluarën tonë.

https://www.youtube.com/watch?v=qGY4q1CmovU

Postimet e fundit