15

EDUKIM ARKIVOR PËR NXËNËS NGA SHKOLLA FILLORE "BRATSVO" SHKUP

Nxënësit e klasës së tetë nga SHF "Bratstvo" -Shkup më 17.11.2022 (e enjte) vizituan Arkivin Shtetëror - pjesën qendrore dhe u njohën me aktivitetin e tij në kuadër të programit në lëndën Histori. Nxënësit patën mundësinë të mësojnë për rregullimin dhe përpunimin e dokumenteve, për fotografitë si burim për të kaluarën, bibliotekën e Arkivit e cila është një vend ku ata mund të hulumtojnë dhe përdorin fondin e librave.

13

Në programin e edukimit arkivor përfshin vëzhgimin e konservimit dhe restaurimit të dokumenteve, gjatë të cilit ata patën mundësinë të kuptojnë teknikat e mbrojtjes së dokumenteve që iu prezantuan. Digjitalizimi i materialit arkivor me ndihmën e skanerëve modernë në Arkiv iu shpjegua atyre si një proces i rëndësishëm në ruajtjen e dokumenteve për përdorimin e mëtejshëm të tyre.

12 1

Arkivi Shtetëror mbetet një institucion i hapur për vizita dhe edukim nga shkollat për të afirmuar veprimtarinë arkivore.

14
11

Postimet e fundit