1

PROMOVOHET EKSPOZITA PËR Kryengritjen e ILINDENIT NË DEMIR HISAR

Ekspozita "120 vjet nga Kryengritja e Ilindenit - kujtesa arkivore" e Arkivit Shtetëror, më 1 shtator 2023, u prezantua në Shtëpinë e Kulturës "Ilinden" në Demir Hisar me kërkesë të qytetarëve me rastin e festës së Dita e Çlirimit të qytetit. Në prani të përfaqësuesve të vetëqeverisjes lokale dhe respektuesve të së kaluarës historike, një nga autorët prezantoi ekspozitën, gjegjësisht materialet arkivore në pronësi të Arkivit Shtetëror, të cilat nxjerrin në pah fakte të reja për epopenë e Ilindenit. Në këtë aktivitet u diskutua për zhvillimet në rajonin e Demirhisarit dhe Smilevës gjatë asaj periudhe të stuhishme.

            Ekspozita deri më tani është prezantuar në Krushevë, Ohër, Shkup, ndërsa në periudhën e ardhshme planifikohet të vendoset edhe në Makedonski Brod dhe Manastir. Arkivi Shtetëror do të vazhdojë të afirmojë pasurinë arkivore të së kaluarës kulturo-historike maqedonase duke përgatitur ekspozita dhe duke botuar punime shkencore.

1
2

Postimet e fundit