IMG-762d17d2f322488559106ec52eb22402-V

U NËNSHKRUA MEMORANDUM BASHKËPUNIMI ME INSTITUTIN E HISTORISË NACIONALE

Sot në Arkivin Shtetëror u nënshkrua Memorandum bashkëpunimi ndërmjet drejtorit të Arkivit Shtetëror m.r. Hrsita Najdanov, dhe drejtorin e Institutit të Historisë Nacionale prof. dr. Mitko Panov, me të cilin bashkëpunimi i përbashkët do të zgjerohet në të ardhmen.
Memorandumi ishte nevojë shumë vjeçare e punonjësve të të dy institucioneve të ndërlidhura, dhe konkluzioni është përveç arritjeve të shkencës historike maqedonase. Memorandumi parashikon veprimateri të përbashkëta kërkimore-shkencore jashtë vendit të profesionistëve të Arkivit Shtetëror dhe Institutit të Historisë Shkencore Nacionale, organizimin e konferencave dhe projekteve të përbashkëta, zhvillim profesional, mbështetje reciproke në procesin e digjitalizimit të materialit arkivor dhe shume risi të tjera. Në fillim të çdo viti, të dy insitucione do të përcaktojnë prioritet dhe do të koordinojnë programet vjetore të punës.
           Pas aktit të nënshkrimit, drejotrët theksuan se forcimi i veprimtarisë shkencore dhe kërkimore është i mundur vetëm duke unifikuar burimet dhe kapacitetet në favor të historisë nacionale.

IMG 762d17d2f322488559106ec52eb22402 V

Postimet e fundit